Wydruki i Analizy

Rozbudowywanie funkcjonalności systemów CDN o dodatkowe wydruki, analizy, szybkie raporty i skrypty.

Systemy CDN posiadają możliwości implementowania do nich dodatkowych elementów, które rozbudowują funkcjonalność owych systemów. Takimi elementami są wydruki, analizy, szybkie raporty, skrypty .vb i .js. Mechanizmy te tworzą z systemów CDN elastyczne środowiska zarządzania firmą, pozwalają na dostosowania systemu do konkretnych potrzeb klienta związanych ze specyfiką działania jego firmy.

Z naszych doświadczeń wynika iż więcej niż połowa wdrożeń systemów CDN wymaga od firmy wdrażającej zmian pod kątem właśnie omawianych elementów.

Firma Complex Computers sp. z o.o. sp.k. wykonuje dodatkowe elementy rozbudowujące funkcjonalność systemów CDN pod potrzeby klienta. Mamy do dyspozycji odpowiednie oprogramowanie służące tym celom i co najważniejsze wyszkoloną pod tym kątem kadrę.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwościami rozbudowy funkcjonalnej systemów CDN.

Dodatkowe wydruki Comarch Optima

Wydruk rejestru VAT - budżetowanie

Jest to wydruk który obrazuje rozkład finansów (kosztów lub przychodów) z podziałem na poszczególne kategorie ( budżety) z informacją ile było przeznaczone na daną kategorię (budżet) i ile do tej pory wydano. Wydruk jest realizowany po kategoriach elementów dokumentów w rejestrze VAT.

Miejsce podpięcia w programie Comarch Optima : Rejestry VAT->Rejestry VAT

Wydruk dokumentów rozliczanych kompensatą

Jest to zestawienie dokumentów kompensowanych ze sobą dla konkretnego kontrahenta w danym dniu. Danymi wejściowymi są : kontrahent i dzień kompensaty.

Miejsce podpięcia w programie Comarch Optima : Kasa/Bank - > Rozliczenia -> [Ogólne]

Wydruk zaległości kontrahentów podlegających danemu pracownikowi (wg. miast)

Jest to zestawienie zaległości (nieuregulowane płatności) naszych kontrahentów pogrupowanych wg. miast w kontekście obsługującego firmę pracownika naszej firmy (definiujemy go na karcie kontrahenta na zakładce Dodatkowe).

Jako dodatkowy parametr podajemy też termin płatności do którego mamy wyświetlać zaległe dokumenty.

1539,1536,1431,1425,