Zakup routera

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności
Complex Computers Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii WiMAX w celu dostarczenia szerokopasmowego Internetu drogą radiową” w ramach Działania 1.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 – 2013 ogłaszam nabór ofert zgodnie z poniższą specyfikacją:

Router o parametrach minimalnych:

3 porty WAN 10/100/1000;
pamięć 2GB;
wydajność routingu 180Mbps, 350 kpps;
system operacyjny zgodny z Cisco IOS;
3 letnia subskrypcja na upgrade’y systemu operacyjnego;
3 letnia gwarancja;
sprzęt musi być nowy, z bieżącej oferty producenta, pochodzić z polskiego, oficjalnego kanału sprzedaży producenta

Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt z p. Bartłomiejem Grimm. Wiadomości e-mail proszę wysyłać na adres  bartlomiej.grimm@complex.pl lub telefonować na numer 41 368 06 01  w.101 .

Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2010 o godz. 15.00;

1507,1406,1405,