Zakres usług administracji serwerami

Zakres naszej odpowiedzialności za infrastrukturę informatyczną zależy od indywidulanych ustaleń z klientem.

W przypadku pełnej administracji serwerem, odpowiadamy za całość infrastruktury objętej umową.

W wersji podstawowej świadczymy wsparcie w przypadku awarii sprzętu, bądź wykonujemy tylko sam backup.

Oferujemy też możliwość rozliczania godzinowego administracji serwerem na żądanie klienta we wskazanym przez niego zakresie.

Usługa administracji serwerami

Kompleksowa usługa administracji serwerami eliminuje ryzyko wystąpienia awarii, które mogą niekorzystnie wpłynąć na procesy zachodzące w firmie.

Usługi administracji serwerami i systemami sieciowymi świadczone przez firmę Complex Computers sp. z o.o. obejmują:

 • opiekę nad infrastrukturą informatyczną klienta
 • zarządzanie systemami
 • obsługę serwerów, aplikacji i wirtualnych środowisk.
 • zaawansowany, stały monitoring
 • obsługę awarii (sprzęt, zasilanie, łącza, systemy operacyjne, routery, systemy UTM)
 • backup i archiwizację
 • aktualizacje i optymalizacje
 • odtwarzanie systemu
 • e-mailowe oraz telefoniczne wsparcie techniczne.
 • testy obciążeniowe i wydajnościowe
 • przegląd i analizę logów
 • konsultacje w zakresie rozwoju systemu i alokacji zasobów, doboru sprzętu i oprogramowania.
 • prowadzenie działań administracyjnych zgodnie z polityką bezpieczeństwa klienta
 • prowadzenie i utrzymywanie aktualnej dokumentacji administrowanego systemu.Administracja serwerami w chmurze

Klient może zlecić nam administrację serwerami i wirtualnymi środowiskami umieszczonymi w chmurze.

Może to być chmura prywatna, publiczna bądź hybrydowa.

Zakres czynności administracyjnych jakie obejmuje administracja serwerami w chmurze to między innymi:

 • monitoring serwerów
 • konfiguracja i optymalizacja
 • zarządzanie danymi (migracja, archiwizacja, synchronizacja)
 • testy wydajnościowe
 • opracowywanie dokumentacji technicznej
 • usuwanie awarii i nieprawidłowości.
2459,1445,