Projekt wzrost innowacyjności

PROJEKT Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności Complex Computers Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii WiMAX w celu dostarczenia szerokopasmowego Internetu drogą radiową współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

 

PROJEKT Wzrost innowacyjności

1406,1405,