Moduł PRODUKCJA oferuje bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji seryjnej jak i zleceniowej. Zastosowane mechanizmy pozwalają na optymalne określenie potrzeb materiałowych, osobowych i kosztów. Aplikacja umożliwia sporządzanie kalkulacji, definiowanie narzutów, określanie stawek roboczogodzin. System umożliwia analizę produkcji w toku, kontrolowanie produktów finalnych oraz kosztów wytworzenia - planowanego i rzeczywistego.
Doświadczenie i współpraca z Klientami zaowocowały intuicyjnością i prostotą obsługi programu, pozwalając jednocześnie na opisanie procedurami skomplikowanych procesów produkcyjnych.

Zarządzanie produkcją seryjną

 • kartoteka wyrobów i detali
 • definiowalne normy produkcyjne (czasowe i materiałowe) umożliwiające stosowanie alternatywnych technologii i zamienników na materiały
 • planowanie produkcji - rejestracja planów lub ich generowanie na podstawie planów sprzedaży
 • zapotrzebowanie na materiały w oparciu o plan produkcji
 • generowanie i rozliczanie kart limitowych zużycia materiałów

 • korekta planów produkcji
 • automatyczne generowanie dokumentów pobrania materiałów produkcyjnych z magazynu
 • zautomatyzowany proces wyceny i wysyłki wyprodukowanych wyrobów do magazynu
 • wycena produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków - koszty normatywne
 • wyliczanie kosztów rzeczywistych wyrobów gotowych

 • możliwość zaznaczania wykonania pojedynczych operacji produkcyjnych lub grupowe zaznaczanie wykonania wszystkich zdefiniowanych operacji produkcyjnych
 • edycja składników kosztów dla okresów obrachunkowych
 • kalkulacje cenowe
 • inwentaryzacja produkcji w toku z automatyczną korektą stanów na produkcji i wyceną różnic

Rejestracja raportów produkcji, przesyłowych i braków

 • rejestracja raportów produkcji
 • rejestracja raportów przesyłowych do magazynów i pomiędzy gniazdami produkcyjnymi
 • rejestracja braków z ewidencją elementów odzyskanych
 • bieżąca kontrola wykorzystania produkowanych detali i wyrobów

Słowniki

 • Gniazda produkcyjne
 • Maszyny i urządzenia z możliwością przypisania do gniazd produkcyjnych
 • Grupy asortymentowe i technologiczne
 • Składniki kosztów: normatywnych, rzeczywistych, kalkulacyjnych
 • Rodzaje wad
 • Dokumenty produkcyjne

Analizy i wydruki

 • rozliczenie detali
 • analiza produkcji detalu
 • zestawienie produkcji w toku
 • analiza produkcji w toku

 • raporty z wyceny produkcji w toku i produkcji zakończonej
 • analiza różnic remanentowych
 • analiza zużycia materiałów bezpośrednich
 • analiza przepływu produkcji

 • analiza kosztów wytworzenia
 • rozliczenie godzin normatywnych
 • zestawienie produkcji
 • zestawienie wysyłek do magazynu

 • zestawienie braków ze względu na występującą wadę
 • rejestr braków
 • zestawienie braków do rozliczenia materiałowego
 • wycena braków
 • wydruk normy

Zarządzanie produkcją zleceniową

 • definiowanie technologii na poziomie zamówienia od odbiorcy
 • możliwość importu technologii z systemów do projektowania i sterowania produkcją
 • sporządzanie kalkulacji z poziomu zamówienia
 • możliwość identyfikacji produkowanych wyrobów za pomocą numerów seryjnych

 • generowanie zamówień do dostawców na materiały produkcyjne dla realizacji wskazanych zamówień odbiorców
 • zarządzanie stanami magazynowymi materiałów produkcyjnych pozwalające na ich utrzymanie na określonym poziomie
 • automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych z zamówień odbiorców
 • rezerwacja materiałów na potrzeby wskazanych zleceń produkcyjnych

 • bieżące zarządzanie realizacją zleceń produkcyjnych
 • graficzne forma zarządzania procesami produ-kcyjnymi za pomocą wykresów Gantta
 • możliwość zmiany norm czasowych i materiałowych w trakcie rejestracji wykonywanych czynności produkcyjnych
 • zarządzanie czasem pracy pracowników produkcyj-nych oraz parkiem maszynowym

 • automatyczne generowanie magazynowych dokumentów pobrania materiałów produkcyjnych
 • wycena produkowanych wyrobów w cenach ewidencyj-nych lub rzeczywistych
 • automatyczna wycena kosztów wykonanej produkcji
 • możliwość automatycznego tworzenia raportów przesyłowych oraz dokumentów przyjęcia wyrobów na magazyn

 • możliwość wygenerowania faktur sprzedaży oraz magazynowych dokumentów wydania wyrobów odbiorcy z poziomu zamówienia
 • powiązanie zamówienia odbiorcy z wszystkimi dokumentami związanymi z jego realizacją
 • finansowe rozliczenie zamówienia - analiza przychodów i kosztów
 • zautomatyzowane księgowanie dokumentów powiązanych z zamówieniem na zdefiniowanych kontach księgowych

Zapytaj o program do zarządzania procesem produkcji

Nazwa Firmy:

Adres email:

Telefon:

Temat:

Treść:

...

1441,1435,1425,