Moduł MAGAZYN umożliwia właściwy nadzór nad zasobami magazynowymi.
Program do obsługi magazynu wspomaga zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z zakupami, sprzedażą i gospodarką magazynową dla dowolnej ilości magazynów.
Nadzór nad wszystkimi operacjami magazynowymi możliwy jest dzięki elastycznemu systemowi definiowania i rejestracji dokumentów.
Większość kartotek jest współdzielona z innymi modułami systemu INTEGRA (kartoteka kontrahentów, jednostki miary, stawki VAT, kartoteka towarów).

Funkcjonalność

Zarządzanie obrotami magazynowymi

 • bieżąca kontrola stanów magazynowych
 • obsługa dowolnej liczby magazynów
 • rejestracja i zarządzanie dokumentami magazynowymi
 • możliwość wykorzystania kodów kreskowych do identyfikacji pozycji

 • wydruk dokumentów magazynowych bitmapowo lub tekstowo
 • generowanie i obsługa zamówień do dostawców
 • rejestracja i obsługa zamówień od odbiorców
 • generowanie zamówień do dostawców na podstawie zarejestrowanych zamówień od odbiorców

 • rejestracja zapotrzebowań wewnętrznych oraz generacja na ich podstawie zamówień do dostawców
 • generowanie zamówień do dostawców w standardzie EDI
 • obsługa powiązań dokumentów (oferta, zamówienie, faktura, WZ)
 • automatyczna wycena dokumentów wydania według wybranej metody (FIFO, LIFO, ceny średnie ważone, ceny ewidencyjne) - bieżąca lub okresowa

 • inwentaryzacja blokująca lub ciągła, arkusze inwentaryzacyjne, rozliczanie inwentaryzacji, możliwość wykorzystania kolektora danych
 • zestawienie dekretów dokumentów magazynowych  - analityczne i syntetyczne

Zarządzanie kartotekami

 • kartoteka towarów z możliwością znakowania kodami kreskowymi
 • kartoteka kontrahentów współdzielona z innymi modułami systemu INTEGRA
 • kartoteka producentów
 • wielopoziomowe grupy asortymentowe

 • dostawcy towarów w kartotekach magazynowych wraz z warunkami dostaw
 • import kartotek i cen dostawców w standardzie EDI
 • cenniki cen ewidencyjnych
 • jednostki miary

 • kraje
 • stawki VAT
 • atrybuty kartoteki magazynowej
 • własne definicje dokumentów magazynowych (szablony numeracji, zakresy obowiązywania)

Analizy i wydruki

 • analiza stanów magazynowych na dzień
 • obroty magazynowe syntetycznie
 • spis z natury na dzień
 • analiza kierunkowa obrotów dla wybranego okresu i magazynu

 • wykaz obrotów
 • zestawienie dokumentów magazynowych
 • analiza obrotów magazynowych wg atrybutów dokumentów
 • normatywne zestawienie zużycia materiałów
 • wiekowanie zapasów

Zapytaj o program do zarządzania magazynem

Nazwa Firmy:

Adres email:

Telefon:

Temat:

Treść:

...

1437,1435,1425,