Oprogramowanie VMware oraz Hyper-V

VMware Wykorzystanie zasobów serwerowych w większości firm jest niewielkie i wynosi średnio kilkanaście procent ich możliwości, przy czym instalacja wielu potrzebnych usług, jak np. baz danych, poczty, itp. na jednym serwerze nie jest zalecana. Instalacja nowych, jak również instalacja różnych systemów operacyjnych wymaga zakupu nowego sprzętu. Aby uniknąć zbędnych kosztów można wykorzystać istniejące już zasoby serwerowe.

Rozwiązaniem problemu jest wirtualizacja serwerów. Wirtualizację realizujemy za pomocą oprogramowania VMware oraz Hyper-V. Po zainstalowaniu wirtualizatora na serwerze sprzętowym istnieje możliwość instalacji na tym samym urządzeniu kilku wirtualnych serwerów z różnymi systemami operacyjnymi, np. Windows, LINUX, itp. Stosując takie rozwiązanie, maszyny wirtualne są od siebie dobrze odizolowane i nie wprowadzają interakcji.

Oferujemy

  • wykonanie analizy środowiska serwerowego klienta, w celu wyboru najkorzystniejszych elementów środowiska wirtualnego
  • dobór produktów software’owych i sprzętowych potrzebnych do instalacji środowiska wirtualnego
  • dostawę oprogramowania i sprzętu
  • instalację potrzebnych komponentów środowiska wirtualnego
  • opiekę powdrożeniową obejmującą m.in. monitorowanie pracy środowiska wirtualnego, wsparcie w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Korzyści

  • ułatwiona instalacja systemów operacyjnych ze względu na zminimalizowaną ilość standardowych sterowników czyli oderwanie systemów wirtualnych od tradycyjnej warstwy sprzętowej
  • korzyści finansowe z zastosowania wirtualizacji związane z eksploatacją mniejszej ilości sprzętu do osiągnięcia takich samych rezultatów, co przenosi się również na niższe rachunki za energię elektryczną
  • przy dużym obciążeniu hosta, wykorzystując kilka zwirtualizowanych serwerów fizycznych istnieje możliwość przenoszenia serwera wirtualnego na inny serwer fizyczny, w danym momencie mniej obciążony
  • wykonując kopie bezpieczeństwa całych serwerów wirtualnych, zapisując ich obrazy np. na macierz dyskową mamy pewność - w przypadku awarii - bezproblemowego odtworzenia obrazu maszyny wirtualnej na nowym serwerze
  • konstruowanie klastrów wysokiej dostępności opartych na serwerach wirtualnych.
1412,1445,