Moduł Wypożyczalnia służy do zarządzania wypożyczalnią dowolnego rodzaju sprzętu. Dzięki możliwości współpracy z modułem finansowo - księgowym umożliwia automatyczne wystawianie faktur za wypożyczenie (cykliczne i jednorazowe). Każda operacja w wypożyczalni rejestrowana jest za pomocą definiowalnych dokumentów. Liczne zestawienia i wydruki dostarczają wyczerpujących informacji na temat posiadanego i wypożyczonego sprzętu.

Funkcjonalność

Zarządzanie parkiem sprzętu

 • Rejestracja sprzętu (przyjęcie na stan, likwidacja)
 • Dodanie sprzętu do kartoteki sprzętu (indeks, nazwa, grupa asortymentowa, jednostka miary,jednostka miary do obliczania kwoty faktury - doba, godzina, miesiąc, milimetr, kwota)
 • Dodanie sprzętu na stan wypożyczalni za pomocą dokumentu przychodowego z podaniem dostawcy, ilości i ceny.
 • Możliwość usunięcia sprzętu z wypożyczalni za pomocą dokumentu likwidacji.
 • Rejestr napraw sprzętu
 • Rejestracja za pomocą dokumentu faktu wysłania sprzętu do naprawy (zmniejszenie stanu wypożyczalni)
 • Rejestracja za pomocą dokumentu faktu powrotu sprzętu z naprawy (zwiększenie stanu wypożyczalni)

Obsługa kontrahentów

 • Rejestracja kontrahentów w systemie (dokładne dane kontrahenta z możliwością zdefiniowania własnych pól)
 • Rejestracja umów z kontrahentem z możliwością ich edycji i wydruku

Obsługa wypożyczeń

 • Rejestracja wypożyczenia za pomocą dokumentu wypożyczenia (możliwość definiowania dokumentów wypożyczeń według potrzeb) z możliwością wydruku. Parametry wypożyczenia: - czas wystawienia faktury: przed wypożyczeniem, po zwrocie sprzętu, okresowo, - typ dokumentu faktury jaka ma być wystawiona przy automatycznej generacji faktur, - określenie dni za które pobierane są opłaty: kalendarzowe, robocze, powszednie, - możliwość określenia kaucji i upustu, - ceny pobierane są z aktualnego cennika z możliwością ręcznej korekty;
 • Rejestracja zwrotu sprzętu za pomocą definiowalnych przez użytkownika dokumentów zwrotu z możliwością wydruku.

Generowanie faktur

 • Automatyczne Możliwość automatycznej generacji faktur za wybrany okres. Faktury generowane są dla dokumentów wypożyczeń sprzętu, według ustawionych w nich parametrów. W zależności od ustawień sprawdzane są także dokumenty zwrotu.
 • Ręczne Możliwość ręcznego wystawienia faktury na podstawie dokumentu wypożyczenia.

Cenniki

 • Możliwość zdefiniowania kilku cenników sprzętu.
 • Definiowanie ceny sprzętu za okres wypożyczenia lub stopień zużycia (np. w mm).
 • Określanie cen na wybrany dzień.

Wydruki i zestawienia

 • Stany ilościowe wypożyczalni Zestawienie udostępnia dane o aktualnej ilości sprzętu w wypożyczalni. Dodatkowo dla wybranego sprzętu, generowana jest lista dokumentów przychodowych i rozchodowych wraz z ilościami, cenami i odbiorcami. Zestawienie można wydrukować.
 • Lokalizacja wypożyczonego sprzętu Zestawienie udostępnia dane o lokalizacji wypożyczonego sprzętu z możliwością podziału na grupy asortymentowe, kontrahenta lub tylko dla wybranego sprzętu.
 • Analiza wypożyczeń Zestawienie udostępnia dane o wartości faktur wystawionych za wypożyczony sprzęt z możliwością podziału na grupy asortymentowe lub tylko dla wybranego sprzętu. Zestawienie może być przedstawione w układzie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.
 • Analiza wykorzystania sprzętu Zestawienie udostępnia dane o ilościowym i procentowym wykorzystaniu posiadanego sprzętu z możliwością podziału na grupy asortymentowe lub tylko dla wybranego sprzętu.
 • Prognoza wykorzystania sprzętu Zestawienie udostępnia prognozowane wykorzystanie sprzętu w podziale na grupy asortymentowe wyrażone w kwotach na rok.
 • Zestawienie sprzedaży za wybrany okres Zestawienie sprzedaży za wybrany okres w podziale na typy faktur

Zapytaj o program do obsługi wypożyczalni

Nazwa Firmy:

Adres email:

Telefon:

Temat:

Treść:

...

Prezentacja

1438,1435,1425,