Podpis elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym wszystkie firmy zatrudniające powyżej 5 osób obowiązane są przekazywać deklaracje ZUS w Programie Płatnik sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Complex Computers sp. z o.o. na mocy umowy o współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. oferuje Państwu usługę polegającą na:

  • Przygotowaniu i poświadczeniu za zgodność dokumentów wymaganych do uzyskania certyfikatów
  • Instalacji oprogramowania i czytników kart
  • Wdrożeniu podpisu elektronicznego
  • Przeprowadzeniu szkolenia w zakresie posługiwania się podpisem elektronicznym.

Koszt standardowego zestawu ważnego przez 2 lata wynosi 271 zł (zestaw bez czytnika) lub - 301 zł netto (zestaw z czytnikiem) plus cena przygotowania dokumentów, instalacji i szkolenia zamykająca się standardowo w kwocie 200 zł netto. W przypadku usług wykonywanych poza Kielcami dodatkowy koszt dojazdu jest liczony według stawki 1,5 zł/km.

W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny 041 3680601 w.139 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-17.00. Wszelkie zapytania odnośnie samego certyfikatu można również kierować do Krajowej Izby Rozliczeniowej.

1548,