Strefa Płatnego Parkowania Moduł Strefa Płatnego Parkowania (SPP) służy do obsługi opłat karnych oraz sprzedaży abonamentów w Płatnej Strefie Parkowania.

System może być w pełni zintegrowany z systemem księgowym, co daje doskonałe narzędzie do kompleksowego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Funkcjonalność

Zarządzanie opłatami karnymi

 • rejestrowanie, usuwanie oraz edycja opłat karnych
 • wyszukiwanie informacji o opłatach karnych według wielu różnych kryteriów
 • wydajny mechanizm kontroli należności z tytułu zarejestrowanych opłat karnych
 • unieważnianie błędnych opłat z wykorzystaniem słownika przyczyn
 • unieważnienia anulowanie opłat karnych

Upomnienia

 • generowanie upomnień dla wybranych opłat karnych
 • analiza upomnień w zależności od zadanych parametrów
 • wydruk formularzy

Tytuły wykonawcze

 • generowanie tytułów wykonawczych dla wybranych upomnień
 • analiza tytułów wykonawczych w zależności od zadanych parametrów
 • wydruk formularzy

Rejestracja i zarządzanie abonamentami

 • rejestracja, usuwanie oraz edycja abonamentów
 • automatyczna kontrola przedziałów czasowych
 • definiowalne ceny dla wszystkich rodzajów abonamentów
 • wyszukiwanie informacji o abonamentach według wielu różnych kryteriów

Słowniki

 • właścicieli
 • samochodów
 • ulic
 • strażników
 • unieważnień

Wydruki i analizy

 • wydruk rejestru upomnień
 • wydruk rejestru pocztowego
 • wydruk unieważnionych opłat karnych (za wybrany okres)
 • analiza należności z tytułu opłat karnych z zastosowaniem kryteriów (numer rejestracyjny, okres, zapłacone, niezapłacone)
 • rejestr identyfikatorów inwalidzkich
 • rejestr identyfikatorów mieszkańców
 • rejestry abonamentów okresowych

Zapytaj o program do obsługi strefy płatnego parkowania

Nazwa Firmy:

Adres email:

Telefon:

Temat:

Treść:

...

1440,1435,1425,