Polityka jakości Complex Computers sp. z o.o.

 

Polityka Jakości Complex Computers sp. z o.o. zorientowana jest na spełnienie oczekiwań Klienta w pełnym zakresie świadczonych przez nas usług oraz osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług poprzez ich jakość, rzetelność, terminowość i kompleksowość.

 

Politykę Jakości realizujemy działaniami w ramach wprowadzanego w naszej spółce Systemu Zarządzania Jakością, spełniającego wymagania normy ISO 9001:2000, których efektem jest wzrost zaufania Klientów do naszych usług.

 

Wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością poprzez wszystkich pracowników ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju i stabilizacji naszej spółki. Jest jednocześnie gwarancją osiągania celów jakie sobie stawiamy.

 

Kielce, dnia 22 maja 2002 r.

Prezes Zarządu Dariusz Wilczek

1409,1405,