Opieka IT

Administrowanie serwerem obejmuje:

 • stały nadzór nad pracą serwera,
 • zdalne monitorowanie pracy urządzeń,
 • zdalne instalowanie poprawek do systemów operacyjnych i aplikacji,
 • zdalne wgrywanie nowych wersji sterowników do urządzeń,
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
 • usuwanie awarii,
 • administrowanie kontami użytkowników,
 • udzielanie porad technicznych i konsultacji,
 • 30% rabat na prace serwisowe i przeglądy okresowe.

Zapewnieniamy gotowość serwisową w dni robocze w godz. 8.00-16.00 z czasem reakcji 4 godziny.

24 godzinny monitoring.

Administrowanie serwerem odbywa się poprzez bezpieczne szyfrowane połączenie VPN zestawiane w sieci Internet (wymagany stały publiczny adres IP).

Oferujemy również usługę podstawienia serwera zastępczego w przypadku awarii serwera głównego.

Doradztwo

Naszym klientom oferujemy wsparcie certyfikowanych inżynierów posiadających długoletnie doświadczenie w administrowaniu systemami:

 • Microsoft Windows Server
 • Linux

Administracja

Administrowanie serwerami Microsoft Windows:

 • MS SQL,
 • MS Exchange,
 • Active Directory.

Administrowanie serwerami Linux:

 • serwer plików,
 • serwer WWW,
 • serwer FTP,
 • serwer pocztowy..
Administrowanie elementami infrastruktury informatycznej:
 • system backup'u,
 • urządzenia UTM / Firewall.
1413,1445,