Moduł ŚRODKI TRWAŁE służy do obsługi ewidencyjno - rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Szczegółowość i elastyczność rejestracyjnych kart środków trwałych pozwala na dokładne odzwierciedlenie stanu rzeczywistego. Rozbudowane zestawienia i wydruki
wspomagają analizę zużytych jak i aktualnych zasobów firmy.
Możliwość zdefiniowania dokumentów i schematów księgowania sprawia, że dokumenty te mogą być księgowane automatycznie bez żmudnego procesu dekretacji.

Funkcjonalność

Zarządzanie środkami trwałymi

 • Kartoteka środków trwałych
 • Generowanie dokumentów przyjęcia, modernizacji i likwidacji środka trwałego
 • Lista środków trwałych z możliwością filtrowania wyników
 • Obsługa zmian lokalizacji
 • Obsługa zmian formy własności
 • Dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • Modyfikacje wartości środka i umorzenia

Amortyzacja / Umorzenia

 • Obsługa różnych typów (bilansowa, podatkowa) oraz rodzajów (liniowa, degresywna, sezonowa, jednorazowa) amortyzacji oraz premii amortyzacyjnej
 • Naliczanie umorzeń środków trwałych
 • Automatyczne generowanie dokumentów amortyzacji
 • Dekretowanie dokumentów zgodnie ze zdefiniowanymi schematami
 • Księgowanie

Wydruki

 • Kartoteka środków trwałych
 • Tabela amortyzacyjna według wybranych kryteriów
 • Raport modernizacji
 • Karta środka
 • Umorzenia
 • Dokumenty

Słowniki

 • rodzaje własności
 • grupy środków trwałych
 • rodzaje środków trwałych
 • dokumenty (przyjęcia, likwidacji, amortyzacji)

Zapytaj o program do obsługi rozliczeniowej środków trwałych

Nazwa Firmy:

Adres email:

Telefon:

Temat:

Treść:

...

1442,1435,1425,