ERP Integra Wielomodułowy program Integra w dużej części napisany został na podstawie sprawdzonych i skutecznie działających rozwiązań dla systemu operacyjnego DOS.

Wieloletnie doświadczenia we wdrażaniu systemów księgowych oraz sugestie ze strony naszych klientów zaowocowały powstaniem Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem INTEGRA wykorzystującego rozwiązania ORACLE na platformę MS Windows.

System ten jest systemem modułowym, co daje możliwości obsługi przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach działalności i specyficznych wymaganiach.

Aktualnie nad systemem pracują dwa działy naszej firmy: Dział Oprogramowania oraz Dział Wdrożeń. Bogate doświadczenia pracowników obu działów skutkują wysoką dynamiką prac i krótkimi terminami wykonywania dodatkowych modułów na zlecenie klienta.

ARCHITEKTURA SYSTEMU

System zbudowany jest w dwuwarstwowej architekturze klient - serwer. Oparty jest na bazie danych ORACLE - światowego lidera w branży baz danych. Aplikacje klienckie zainstalowane na komputerach użytkowników pozwalają na połączenie się z serwerem i korzystanie z zapisanych tam procedur i danych.

System powstał przy wykorzystaniu narzędzi wyprodukowanych przez ORACLE i jego moduły są w pełni zgodne z technologią używaną przez bazę danych. Umożliwia on także import i konwersję danych z zewnętrznych programów a także ich eksport.

q

Inwestycje

Moduł INWESTYCJE umożliwia kompleksowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi - od etapu negocjacji, poprzez realizację i rozliczenie kontraktu aż po obsługę gwarancyjną.

Więcej
q

Wypożyczalnia

Moduł Wypożyczalnia służy do zarządzania wypożyczalnią dowolnego rodzaju sprzętu. Dzięki możliwości współpracy z modułem finansowo - księgowym umożliwia automatyczne wystawianie faktur za wypożyczenie (cykliczne i jednorazowe). Każda operacja w wypożyczalni rejestrowana jest za pomocą definiowalnych dokumentów. Liczne zestawienia i wydruki dostarczają wyczerpujących informacji na temat posiadanego i wypożyczonego sprzętu.

Więcej
q

Księgowość

Moduł FINANSOWO - KSIĘGOWY przeznaczony jest do obsługi pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z uwzględnieniem praktyki stosowanej w księgowości. Aplikacja obsługuje wielopoziomowy plan kont, posiada wbudowane mechanizmy dekretujące i księgujące. W module finansowo - księgowym widoczne są on - line wszystkie dokumenty z innych modułów (Sprzedaż, Magazyn, Środki trwałe). Dzięki definiowalnym schematom księgowym można je automatycznie zadekretować i zaksięgować. Moduł został wyposażony w zabezpieczenia, które uniemożliwiają osobom nieuprawnionym przeglądanie lub modyfikację danych.

Więcej
q

Magazyn

Moduł MAGAZYN umożliwia właściwy nadzór nad zasobami magazynowymi co stanowi kluczowe zagadnienie dla kadry zarządzającej. Prawidłowe zarządzanie gospodarką materiałową ma olbrzymi wpływ na działalność i rentowność przedsiębiorstwa. Moduł wspomaga zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z zakupami, sprzedażą i gospodarką magazynową dla dowolnej ilości magazynów. Nadzór nad wszystkimi operacjami magazynowymi możliwy jest dzięki elastycznemu systemowi definiowania i rejestracji dokumentów. Większość kartotek jest współdzielona z innymi modułami systemu INTEGRA (kartoteka kontrahentów, jednostki miary, stawki VAT, kartoteka towarów).

Więcej
q

Opłaty dodatkowe

OPŁATY DODATKOWE to moduł programu INTEGRA do ewidencji, kontroli, windykacji i rozliczeń opłat dodatkowych za przejazdy środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu.

Więcej
q

Sprzedaż

Moduł SPRZEDAŻ przeznaczony jest do obsługi sprzedaży towarów i usług. Pełna integracja z innymi modułami systemu INTEGRA pozwala efektywnie zarządzać sprzedażą w powiązaniu z obsługą magazynu i produkcji. Dokumenty generowane przez moduł pozwalają, w całości, zgodnie z odpowiednimi przepisami, rejestrować prowadzoną sprzedaż, także detaliczną. Moduł posiada przydatne i poprawiające ergonomiczność pracy rozwiązania automatyzujące wiele procesów i czynności.

Więcej
q

Strefa Płatnego Parkowania

Moduł Strefa Płatnego Parkowania (SPP) służy do obsługi opłat karnych oraz sprzedaży abonamentów w Płatnej Strefie Parkowania. System może być w pełni zintegrowany z systemem księgowym, co daje doskonałe narzędzie do kompleksowego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Więcej
q

Produkcja

Moduł PRODUKCJA powstał przy zastosowaniu bogatych doświadczeń w projektowaniu i wykonywaniu systemów produkcyjnych. Bliska współpraca z naszymi klientami zaowocowała intuicyjnością i prostotą obsługi programu, pozwalając jednocześnie na opisanie naszymi procedurami wysoce skomplikowanych procesów produkcyjnych.

Więcej
q

Środki trwałe

Moduł ŚRODKI TRWAŁE służy do obsługi ewidencyjno - rozliczeniowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Szczegółowość i elastyczność rejestracyjnych kart środków trwałych pozwala na dokładne odzwierciedlenie stanu rzeczywistego. Rozbudowane zestawienia i wydruki wspomagają analizę zużytych jak i aktualnych zasobów firmy.

Więcej
1435,1425,