Inwestycje budowlane

Moduł programu zapewnia wsparcie procesu biznesowego związanego z planowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji w firmach sektora budowlanego. Umożliwia kompleksowe zarządzanie inwestycjami budowlanymi, planowanie budów - od etapu negocjacji, poprzez realizację i rozliczenie kontraktu aż po obsługę gwarancyjną. Realizacja harmonogramów i optymalizacja budżetów budów wspierana jest przez system rejestracji zamówień wewnętrznych, automatyzację tworzenia zamówień do dostawców oraz kontrolę ich realizacji. Wspomagana jest również współpraca z podwykonawcami poprzez rejestrację protokołów negocjacji, podpisanych umów, protokołów odbioru robót oraz automatyczną generację faktur obciążających podwykonawców. Funkcje dziennika korespondencji zapewniają użytkownikom możliwość przechowywania skatalogowanych dokumentów w miejscu określonym przez użytkownika, oraz szybką informację e-mail o korespondencji dotyczącej określonej budowy.

 

Zarządzanie organizacją inwestycji budowlanych

 • definiowalne listy inwestycji budowlanych oraz ich podział na etapy
 • możliwość określenia etapów budowy indywidualnie dla każdej listy
 • współpraca z system finansowo księgowym poprzez definiowalną strukturę kont dla inwestycji na liście
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników w zakresie widoczności zdefiniowanych list budów oraz pojedynczych obiektów umieszczonych na tych listach.

Ofertowanie

 • rejestracja ofert umożliwiająca zapisanie szerokiego zakresu danych związanych z ofertą pogrupowanych w logiczne bloki
 • filtrowanie ofert spełniających zadane kryteria umożliwiające szybki dostęp do potrzebnych danych
 • historia zmian w ofercie
 • zakładanie budów na podstawie ofert
 • wydruki ofert w wybranym zakresie

Zarządzanie budowami

 • rejestracja budowy z automatycznym podziałem na etapy zdefiniowane w schemacie dołączonym do bieżącej listy budów
 • rejestracja budżetów dla etapów budowy oraz harmonogramu realizacji z automatycznym dostosowaniem budżetu do harmonogramu z wyodrębnieniem trzech rodzajów kosztów: materiały, robocizna, sprzęt
 • przedstawienie harmonogramu na diagramie Gantta
 • możliwość określenia szczegółowych tabel materiałowych i sprzętowych dla budowy i jej etapów
 • rejestracja zamówień wewnętrznych na materiały i sprzęt dla niezakończonych etapów budowy
 • karta wyników budowy i jej etapów pobieranych na bieżąco z dokumentów lub z kont księgowych
 • spersonalizowany dostęp do listy budów na podstawie uprawnień
 • bieżąca kontrola wykorzystania budżetu
 • wykaz zadań w których stopień wykorzystania budżetu zbliża się do wartości granicznych

Logistyka

 • dostawcy materiałów i sprzętu dołączeni do kartotek magazynowych i sprzętowych
 • możliwość rejestracji warunków dostaw
 • import kartotek i cen dostawców w standardzie EDI
 • generowanie zamówień do dostawców na podstawie zamówień wewnętrznych rejestrowanych przez kierowników budów
 • kontrola realizacji składanych zamówień
 • automatyzacja przyjmowania materiałów i sprzętu na budowy
 • możliwość elektronicznej wymiany dokumentów z dostawcami - standard EDI
 • kontrola zgodności faktury od dostawcy z przyjętymi materiałami na budowach

Współpraca z podwykonawcami

 • rejestracja protokołów negocjacji
 • zatwierdzanie protokołów negocjacji i generowanie umów
 • rejestracja i wydruk protokołów odbioru robót częściowego lub całkowitego
 • generowanie faktur sprzedaży dla podwykonawcy za świadczone usługi zgodnie z umową
 • kontrola zgodności faktur otrzymanych od podwykonawcy z protokołami odbioru
 • automatyczne generowanie kompensat dla zobowiązań i należności podwykonawcy

Ubezpieczenia i gwarancje bankowe

 • zarządzanie ubezpieczeniami majątku
 • obsługa ubezpieczeń budów (gwarancje bankowe)
 • definiowalność ubezpieczycieli - określenie przyznanych przez nich limitów kredytowych
 • bieżące informacje o wykorzystaniu przyznanych limitów kredytowych

Rozliczanie budów

 • bieżące informacje o kosztach i przychodach budów i ich etapów
 • szczegółowa analiza kosztów i przychodów w okresie trwania budowy
 • ilościowo-wartościowe rozliczenie materiałów i sprzętu na budowie w dowolnym okresie
 • rozliczenie materiałów wydanych podwykonawcom
 • analiza wykorzystania zaplanowanych budżetów
 • eksport danych wynikowych do arkuszy Excell

Sprzedaż developerska

 • rejestracja umów sprzedaży
 • obsługa zaliczek wpłacanych na poczet zakupu lokali
 • generowanie faktur zaliczkowych i końcowych do umowy
 • zarządzanie "wolnymi" lokalami

Zapytaj o program do rozliczania inwestycji budowlanych

Nazwa Firmy:

Adres email:

Telefon:

Temat:

Treść:

...

1554,1435,1425,