Zakup urządzeń WiMAX

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności Complex Computers sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii WiMAX w celu dostarczania szerokopasmowego Internetu drogą radiową” w ramach działania 1.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007–2013 ogłaszam nabór ofert na:

 1. Wykonanie stacji bazowej WiMAX na dachu biurowca przy ul. Targowej 18 w Kielcach (88 m n.p.t.) obejmujące:  wykonanie projektu,  dostawę urządzeń i oprogramowania zarządzającego, montaż urządzeń, uruchomienie systemu.

  Complex Computers sp. z o.o. dysponuje  czterema duplex’owymi kanałami o szerokości 3.5 MHz  w paśmie 3,6 GHz  (kanały nr 21,22,23,24 częstotliwości dolne: 3672.25, 3676.25, 3679.25, 3683.25 częstotliwości górne: 3772.75, 3776.75, 3779.75, 3783.25)

  Wymagania dotyczące stacji bazowej:
  • praca w zakresie częstotliwości wymienionym powyżej;
  • obsługa min. 4 sektorów;
  • szerokość wiązki promieniowania całej stacji bazowej musi wynosić 360o;
  • urządzenia wchodzące w skład stacji muszą pracować w trybie FDD;
  • urządzenia wchodzące w skład stacji muszą pracować w trybie full duplex;
  • urządzenia wchodzące w skład stacji muszą pracować w kanale o szerokości 7 MHz (agregacja kanałów posiadanych przez Complex Computers);
  • stacja bazowa musi obsługiwać minimum 80 stacji abonenckich (musi istnieć możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych stacji);
  • minimalna przepustowość stacji bazowej ma wynosić 80 Mbit/s;
  • stacja bazowa nie może zakłócać pracy stacji zlokalizowanej na kominie EC Kielce, która wykorzystuje te same kanały.

  Projekt ma zawierać: dobór urządzeń aktywnych i anten (szerokość wiązki, polaryzacja, zysk) spełniających powyższe wymagania, trasy prowadzenia kabli, sposób montażu anten.

  Do obowiązków wykonawcy należy dokonanie uzgodnień z administratorem budynku SM Słoneczna dotyczących sposobu montażu anten i prowadzenia kabli na dachu budynku.

  Urządzenia aktywne mają zostać zamontowane w istniejącej szafie rozdzielczej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku. Średnia długość kabla łączącego szafę z anteną wynosi 80 m.

 2. Wykonanie stacji bazowej WiMAX na kominie EC Kielce (195m n.p.t) przy ul. Hubalczyków 30 w Kielcach obejmujące:  wykonanie projektu,  dostawę urządzeń i oprogramowania zarządzającego, montaż urządzeń, uruchomienie systemu.

  Complex Computers sp. z o.o. dysponuje  czterema duplex’owymi kanałami o szerokości 3.5 MHz  w paśmie 3,6 GHz  (kanały nr 21,22,23,24 częstotliwości dolne: 3672.25, 3676.25, 3679.25, 3683.25 częstotliwości górne: 3772.75, 3776.75, 3779.75, 3783.25)

  Wymagania dotyczące stacji bazowej:
  • praca w zakresie częstotliwości wymienionym powyżej;
  • obsługa min. 4 sektorów;
  • szerokość wiązki promieniowania całej stacji bazowej musi wynosić min. 270o ;
  • urządzenia wchodzące w skład stacji muszą pracować w trybie FDD;
  • urządzenia wchodzące w skład stacji muszą pracować w trybie full duplex;
  • urządzenia wchodzące w skład stacji muszą pracować w kanale o szerokości 7 MHz (agregacja kanałów posiadanych przez Complex Computers);
  • stacja bazowa musi obsługiwać minimum 80 stacji abonenckich (musi istnieć możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych stacji);
  • minimalna przepustowość stacji bazowej ma wynosić 60 Mbit/s;
  • stacja bazowa nie może zakłócać pracy stacji zlokalizowanej na dachu biurowca przy ul. Targowej 18 w Kielcach która wykorzystuje te same kanały.

  Projekt ma zawierać: dobór urządzeń aktywnych i anten (szerokość wiązki, polaryzacja, zysk) spełniających powyższe wymagania, trasy prowadzenia kabli, sposób montażu anten.

  Do obowiązków wykonawcy należy dokonanie uzgodnień z właścicielem komina  Elektrociepłownią Kielce dotyczących sposobu montażu anten i prowadzenia kabli.

  Urządzenia aktywne mają zostać zamontowane w istniejącej szafie rozdzielczej zlokalizowanej w wewnętrznej części komina. Średnia długość kabla łączącego szafę z anteną wynosi 80 m.

 3. Zakup oraz montaż 45 stacji abonenckich WiMAX
  Stacje abonenckie muszą współpracować wykonanymi stacjami bazowymi.


Zainteresowanych złożeniem ofert oraz uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt z p. Zbigniewem Bieńkiem. Wiadomości e-mail proszę wysyłać na adres handlowy@complex.pl lub telefonować na numer 41 368 06 01

Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2010 r. o godz. 13.00

1507,1406,1405,